Keçiören Belediyesi tarafından yapılan halk oylama sonucu  açıklandı. %76 Büyük bir çoğunlukla Kulenin tamamlanmasını yönünde oy kullandı. Keçiören Belediyesi oylama hakkındaki basın duyurusu şu şekilde;

BASIN AÇIKLAMASI

KEÇİÖREN BELEDİYESİ BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

 

Değerli Basın Mensupları,

Şimdiye kadar yaptığımız hizmetlerde vatandaşın hassasiyeti her  zaman yol gösterici olmuştur. Vatandaşlarımızın, yaptığımız halk yoklamasını  sahiplenmesi ve verdiği destek bizlerin önünü açmış ve bizi güçlendirmiştir.

 

Cumhuriyet Kulesi inşaatının bugüne kadar geçirdiği safhayı özetlemek gerekirse;

Cumhuriyet Kulesi inşaatı 2002 yılında proje ve ruhsatı olmaksızın  dönemin belediye idaresi tarafından başlatılmıştır.

 

Ancak 2007 yılına kadar inşaatla ilgili herhangi bir mesafe kat edilememiş, 2007 yılında bu defa yeni proje hazırlanmak suretiyle yine imar planına aykırı olarak tekrar ihale edilmiştir. Kule yüksekliği projeye göre 175 metre olarak planlanmıştır.

 

2009 Şubat Ayına kadar inşaat devam etmiş, % 40 seviyesine ulaşmış, kule yüksekliği ise144 metre seviyesini bulmuştur. Bu tarih itibarıyla 17.000.000 TL. harcama yapılmıştır.

 

Ancak 2009 yılı başında Milli Savunma Bakanlığı 4. Kolordu Komutanlığının,”Yapının mania kriterlerine çekilmesi” istemeli yazısı doğrultusunda dönemin belediye başkanlığınca 24.2.2009 tarihinde kulenin yapımı durdurulmuştur.

 

Bundan hemen sonra, Ankara B.Ş.B İmar Planına, M.S.B ise mania kriterlerine aykırılık sebebiyle Belediyemiz aleyhine davalar açmıştır.

 

Davalar sonucuna göre Belediyemizin savunma konusunda yaptığı tüm çabalara karşın, ilgili mahkemelerce ruhsatın iptali ve kulenin yıkılmasına karar verilmiş, bu husus Danıştayca da 2013 yılında onaylanmıştır.

 

Belediyemiz kuleyi hemen yıkmak yerine,

Mahkeme kararında belirtilen gerekçeleri yerine getirmek ve kulenin yapımını sağlamak adına girişimlerde bulunmuştur. Mahkemenin yıkma kararının iptali istemiyle Danıştay’a tarafımızca da başvuru yapılmıştır.

 

a-Mania hattının engel olarak ortadan kaldırılması konusundaki çabaların sonucunda kulenin de içinde bulunduğu geniş bir alanda, mania hattı problemi ortadan kalkmıştır. (2014)

 

b-İmar Planına aykırılık konusunda ise 2012 ve 2015 yıllarında 2 defa plan tadilatı teklifi yapılarak Keçiören Belediye Meclisinde kabul edilmiş, Ankara B.Ş.B Meclisine sunulmuş ancak her iki teklifimiz de Ankara B.Ş.B Meclisince reddedilmiştir.

 

Kule ile ilgili son duruma gelince;

Büyükşehir belediye yönetiminde meydana gelen değişikliği müteakip, konu tarafımızca tekrar gündeme alınmış, Büyükşehir Belediye Başkanımızla da istişare edilmiş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Mustafa Tuna’nın da isteği ile konunun vatandaşa sorulması konusunda mutabık kalınmıştır.

 

Mutabakat gereği 25.11 2017 tarihinde Keçiörenimizin en yoğun  bölgeleri dikkate alınarak kurulan sandıklarda konu halkımızın onayına sunulmuş, Kulenin yukarıda belirtilen gerçekler ve maliyet ışığında yapılması /yıkılması hususu “Cumhuriyet Kulesi Eğilim Araştırması” anketi ve 5 noktada gerçekleştirilen halk yoklaması ile vatandaşımıza sorulmuştur.

Yapılan halk yoklaması ve anket sonucunda vatandaşlarımızın  %76’sı  kulenin yıkılmamasına yönelik irade beyanında bulunmuşlardır.

 

Vatandaşımızın irade ve desteği dikkate alınarak konu  hakkında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara B.Ş.B Sayın Mustafa Tuna’ya bilgi verilmiş,  projenin güncellenip daha fonksiyonel hale getirilerek Keçiören’in ve vatandaşımızın hizmetine sunulacağı kararına varılmıştır.

 

Gerek AK Parti gerekse idare olarak uygulayacağımız her proje ve  yatırımı; istişare, kamu yararı,  halkımızın teveccühü, katılımcı belediyecilik gibi temel kriterler doğrultusunda gerçekleştirdiğimizi bir kez daha belirtir; yaptığımız halk yoklamasının bunun en güzel örneğini teşkil ettiğini de hatırlatırız.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.