NEŞET ERTAŞ SANAT VE GÖSTERİ MERKEZİ
  • Sektör: :
  • Telefon: 0312 3591073
  • Fax:
  • E-Mail:
  • Web: http://www.kecioren.bel.tr/
  • Adres: Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi, Kuşcağız Mahallesi Gün Sazak Caddesi No:163 KEÇİÖREN

Kültür merkezi projesi, Keçiören’imizin zaman içinde değişen ve değişmekte olan çevresel koşulları ve kullanım durumları paralelinde tasarlanmıştır.

 

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi tasarımına özgün formunu veren eliptik çeper ve bunun üzerinde kurgulanan cephe dinamizmi ile yapının kent ve kentliyle güçlü bir görsel ilişki kurmasını sağlaması hedeflenmiştir. Bu formun ikonik duruşunun kentin dönüşmesi-dönüştürülmesi sürecinde önemli bir potansiyeli olduğu düşüncesiyle hareket edilmiştir. Eliptik çeper, çok amaçlı salonu ve tiyatroyu sararak tekil bir fuaye çözümü getirmektedir. Yapıya ön ve yan yüzeylerden giriş verilerek fuayenin yaşatılması hedeflenmiştir.

 

2 bodrum kat, zemin kat ve 2 normal kattan oluşan yapının toplam kapalı alanı 7.600m²’dir. Zemin katta yapı yerden kaldırılarak ve bina altında peyzaj düzenlemesi yapılarak bina, çevresiyle bir bütün olarak düşünülmüştür. Park ve yapı, oluşturulan bu boşluk hakim manzara yönüne açılarak, kent manzarasını izlemeye imkan vermektedir. Bunlarla birlikte yapının bodrum katında satış birimleri, atölyeler, kafeterya kurgulanarak bölgeye canlılık getirilmesi amaçlanmıştır. 2. bodrum katta kapalı otopark çözümü üretilmiştir.  İçerisinde tiyatro ve gösteri merkezi olarak da kullanılabilecek 800 kişilik kongre salonu tasarlanmıştır. İnşaatı devam etmektedir.